พช.พิจิตร ประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2561

วันที่ 29 กันยายน 2560 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมประจำเดือน หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการฯ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอทับคล้อ

(Visited 1 times, 1 visits today)