“พัฒนา คือสร้างสรรค์” พิจิตรจัดกิจกรรมคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

วันที่ 29 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ ถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ การอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยท่านผู้ว่าฯ การประดับอินทนูแด่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งในระดับ M2 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัด และระดับ K3 ได้แก่นางพัชรินทร์ หัตถา และนางสาวกาญจนา แก้วเกษ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานดีเด่นในปี 2560 ณ วัดวังแดงเหนือ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ

(Visited 1 times, 1 visits today)