พชฺพิจิตร ประชุมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ประจำปี 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการฯ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)