พัฒนาการจังหวัดหนุนงาน IT และงานประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเว็บไซต์..ดี ประชาสัมพันธ์..เด่น เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และงานด้าน IT ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)