พิจิตรประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ วัดเขารูปช้าง

📣@เมืองชาละวัน : เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561👍👍
🌈วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรืองมอบหมายนายยงยุทธ พันตารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ณ ตลาดนัดวัดเขารูปช้าง ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร🌟🌟

(Visited 1 times, 1 visits today)