โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชีเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รุ่นที่ 1

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. นายสมภพ. สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิต ระหว่างวันทึ่16 – 18 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี หมู่ที่ 5,6 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร และคณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี ผู้นำชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)