พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ รับมอบนโยบายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2561 จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

🌟🌟 วันที่ 18-19 มกราคม 2561 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2561 จากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอภิชาติ โตลิดกเวชช์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส /เขตตรวจราชการ 15/16/17/18 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก👍👍👍

(Visited 1 times, 1 visits today)