ประชารัฐเพิ่มช่องทางตลาดให้กับสินค้าชุมชน

ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพิจิตร ชม ชิม ช้อป เช็คอิน แล้วฟินกับของดีพิจิตร ในงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)