ติดตามเพื่อพัฒนางานพีฒนาชุมชน

ติดตามเพื่อพัฒนางาน
🌟🌟วันที่ 23 มกราคม 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามพร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานพัฒนาชุมชน โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักตามเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร👌👌

(Visited 1 times, 1 visits today)