รวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ ด้วยใจอาสา

📣@เมืองชาละวัน : รวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ ด้วยใจอาสา👍👍
🌈🌈วันที่ 27 มกราคม 2561 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 49 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 28 มกราคม 2561 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาพัฒนาชุมชนที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการรวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ ด้วยใจอาสา โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนาชุมชนจากทุกอำเภอ กว่า 500 คน ณ บริเวณบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร🌟🌟#อาสาพัฒนาชุมชน #กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)