บูรณาการแก้จนคนพิจิตร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางนิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมือง โพธิ์ประทับช้าง โพทะเล ปกครองอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับกาชาดจังหวัดออกเยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน พร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลสภาพความเป็นอยู่ และมอบถุงยังชีพ เงินสงเคราะห์ แก่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 จำนวน 11 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)