ประกวดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ

👍👍บริหารจัดการกองทุนชุมชน หนุนเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก👍👍

🌟🌟วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี อำเภอดงเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และประชาชนบ้านท่าเรือ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ณ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร👍👍

(Visited 1 times, 1 visits today)