พิจิตรขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌟🌟วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเดือนที่ผ่านมา ผลการชำระหนี้ การรับสมัครสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคลธรรมดา และการพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 2,666,010 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)