พช.พิจิตรขับเคลื่อนแก้จนเชิงบูรณาการ

👍👍พช.พิจิตร ขับเคลื่อนแก้จนเชิงบูรณาการ👍👍

🌟🌟วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ให้กำลังใจและแนวทางการพัฒนาตนเองแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคลินิกแก้จน มีกิจกรรมการให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้อาชีพการทำขนมวุ้นแฟนซี การเพาะถั่วงอก คอนโด โดยมีครัวเรือนยากจนที่สามารถพัฒนาได้และผู้นำอช. ร่วมโครงการฯ 👍👍

(Visited 1 times, 1 visits today)