สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมซักซ้อม ขับเคลื่อนโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล

22 August 2017 /

07:00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทะเล ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" ณ CK Convention Hall อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

22 August 2017 /

07:00 น.

Page 120 of 141« First...102030...118119120121122...130140...Last »