กิจกรรม”เสน่ห์ภูษา ภูมิปัญญาไทย”

วันที่ 5-6 มกราคม 2563 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง  พัฒนาการจังหวัดพิจิตร  พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรม”เสน่ห์ภูษา  ภูมิปัญญาไทย”  ซึ่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มาร่วมจัดบูทร่วมกัน  ทั้งนี้ ในวันที่ 5 มกราคม 2563 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนถวายงานฯ (เป็นการส่วนพระองค์)ในวันที่ 6 มกราคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดลำพูน

(Visited 1 times, 1 visits today)