ประชุมคณะกรรมการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2563
โดยมีวัตถุประสงค์ฺเพื่อพิจารณาแนวทางการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยฯ ซึ่งกำหนดดำเนินการในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้า Tops Plaza สาขาพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เลขานุการและกรรมการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)