พช.พิจิตร ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 โดยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล จำนวน 230 ต้น ณ บริเวณคันคลองข้าวตอก หมู่ที่ 8 ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพศาล สุขปัญญา กรรมการสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจินดารัตน์ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โอเทบ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พิจิตร
(Visited 1 times, 1 visits today)