พช.พิจิตร ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่มีหนี้ค้างชำระ

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนสนเทศฯ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสตรีที่มีหนี้ค้างชำระ ตั้งแต่ปี 2556-2562
🚩โดยคณะทำงานฯ ได้ติดตามและสอบถามข้อมูลปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร และลงติดตามในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าฬ่อ และหมู่ที่ 10 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
(Visited 1 times, 1 visits today)