พช.พิจิตร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ ประจําเดือนกันยายน 2563 ครั้งที่ 9/2563 เพื่อประชุมทบทวนผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเดือนที่ผ่านมา และกำหนดแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โดยที่ประชุมได้เเจ้งคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวกาญจนา แก้เกษ พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางเพียงใจ ยาดี พัฒนาการอำภอบางมูลนาก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

📸ภาพ/️ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)