📢 พช.พิจิตร จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน”

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 และอัญเชิญโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สิงห์ทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 4 ราย/ มอบโล่รางวัลข้าราชการเกษียณ จำนวน 2 ราย และใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นฯ จำนวน 1 ราย ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

📸ภาพ/️ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)