พช.พิจิตร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 58

📌วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบปีที่ 58 ณ วัดสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

📣นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี โดยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน มีความรักในสถาบัน องค์กร และงานของพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย จำนวน 100 คน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
🔸การทอดผ้าป่าและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
🔸การมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องหน่วยงาน/บุคลากร ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
🔸การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP
🔸นั่งรถรางเยี่ยมชมกิจกรรมดีเด่นของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด และหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระยายชี ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จำนวน 4 จุด ได้แก่
1)โรงสีสวัสดิการชุมชนตำบลเนินปอ
2)โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี
3)ศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดลาว
4)กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านสระยายชี

✨เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565✨

(Visited 1 times, 1 visits today)