ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามนิเทศพัฒนากรรุ่นที่ 113-114 ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

ติดตามนิเทศพัฒนากรรุ่นที่ 113-114 ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะทำงานเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรบรรจุใหม่ ร่วมติดตามนิเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของพัฒนากรบรรจุใหม่ รุ่นที่ 113-114 เพื่อช่วยเหลือ กำกับดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานของพัฒนากรบรรจุใหม่
.
ในการนี้ คณะทำงานฯ ร่วมรับฟังพัฒนากรบรรจุใหม่ นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
.

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/️ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร
(Visited 1 times, 1 visits today)