ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”จังหวัดพิจิตร

ผู้ว่าฯ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”จังหวัดพิจิตร

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดพิจิตร โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ชี้เเจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
.
ได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยเน้นย้ำให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางที่กรมกำหนด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
.
จากนั้น นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/️ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร
(Visited 1 times, 1 visits today)