ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน เพิ่มวันและเวลา ในการรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563

กรมการพัฒนาชุมชน เพิ่มวันและเวลา ในการรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563

กรมการพัฒนาชุมชน เพิ่มวันและเวลา ในการรับสมัครเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ (อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอวังทรายพูน และอำเภอสามง่าม)
(Visited 1 times, 1 visits today)