ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ของกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับดำเนินการตามแนวทางการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/️ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร
(Visited 1 times, 1 visits today)