ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน “ทีม พช.พิจิตร เข้มเเข็ง”

พช.พิจิตร ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน “ทีม พช.พิจิตร เข้มเเข็ง”

📢
.
17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน “ทีม พช.พิจิตร เข้มเเข็ง” ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดในมิติที่ 1 ซึ่งเป็นความพยายามของผู้บริหารในการสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้จัดตั้ง “ทีม พช.พิจิตร เข้มเเข็ง” ซึ่งประกอบด้วย ทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด และบุคลากรผู้มีความรู้ในงานพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามและประเมินผลงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
.
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸ภาพ/️ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร
(Visited 1 times, 1 visits today)