จังหวัดพิจิตร ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถและทรงยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถ วัดบรรพตสุทธาราม

📍วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยัง วัดบรรพตสุทธาราม ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถและทรงยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถ วัดบรรพตสุทธาราม จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ
.
ซึ่ง พระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระเถรานุเถระ พระสหธรรมิก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 21 เมตร เพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ แล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานยิ้มรับฟ้า จําลองมา จากวัดระฆังโฆสิตาราม ขนาดหน้าตัก 108 นิ้ว ลงรักปิดทองคําแท้ ฐานชุกชีลวดลายปูนปั้นลงรักปิดทองคําแท้ ประดับกระจกสี
.
ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม ออป และพุทธศาสนสุภาษิต ว่า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี แปลว่า ความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ ก่อให้เกิดความสุข ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถทั้ง 2 ด้าน พร้อมทั้งประทานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุบนยอดพระเกศพระประธานประจำอุโบสถ
.
โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ประทาน จากโรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลดงเจริญ ซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาโรคต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ มีผู้ไปขอรับบริการจำนวน 31 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย
.

ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางเพียงใจ ยาดี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ และนางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ วัดบรรพตสุทธาราม ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ภาพข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)