ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จังหวัดพิจิตร

✅วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:30 น. นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 12/2563 พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร และคณะอนุกรรมการเลขานุการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม โดยประเด็นสำคัญในการประชุม มีดังนี้
1.สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2.การชำระหนี้ลูกหนี้ค้างชำระ ปี 2556-2563
3.การรับสมัครสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและประเภทบุคคลธรรมดา
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💢

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)