พช.พิจิตร ประชุมชี้เเจงทำความเข้าใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP City 2020

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พบปะพูดคุย และมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แก่คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP ระดับอำเภอ โดยที่ประชุมฯ ประธานเครือข่าย OTOP ได้ชี้เเจงสรุปผลการดำเนินงานเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งนี้ นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมงาน OTOP City 2020 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานและรับทราบวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่กรมฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
📸ภาพ/️ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร
(Visited 1 times, 1 visits today)