ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตาม “โคก หนอง นา โมเดล”

🏡พิจิตรเมืองงาม ตำนานชาละวัน ✨✨

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล

ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอวังทรายพูน และทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลผลการดำเนินงานประกอบการตรวจติดตามฯ

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💢

📸ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)