ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564

พช.พิจิตร ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ/นักวิชาการ ประจําเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อประชุมทบทวนผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเดือนที่ผ่านมา และกำหนดแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

โดยที่ประชุม พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 คน ได้แก่ นายชาญณรงค์ กันภัย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางมูลนาก (ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563) และนางสาวภัชรี บุญม่วง ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563)

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)