ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ Motto “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลฯ”

พช.พิจิตร ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่ Motto “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบลฯ”

📅วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
⏰เวลา 09.30 น.

          นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร ประธานคณะทำงานคัดเลือกฯ พร้อมทีมคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยคัดเลือก 1 หมู่บ้าน ภายใต้คติพจน์ (Motto) หัวข้อ “1 หมู่บ้านสามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยที่ประชุมฯ ตัวแทนผู้นำจากทั้ง 12 อำเภอ นำเสนอผลการดำเนินงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ในรูปแบบคลิปวีดิโอ หรือ Power Point พร้อมตอบประเด็นข้อซักถามของคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)