ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร รับมอบน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ จาก ป.ป.ส. ภาค 6 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สู้ภัยโควิด-19

พช.พิจิตร รับมอบน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ จาก ป.ป.ส. ภาค 6 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สู้ภัยโควิด-19

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00 น.

          นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 40 แพ็ค (480 ขวด) พร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ 90 ชุด จากสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดพิจิตร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้จัดเตรียมส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่สำนักงานพัฒนาอำเภอร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ต่อไป

Change for good

📷ภาพ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน / ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)