ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

พช.พิจิตร ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 น.

          นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรม
          การประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดพิจิตร สำหรับเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นในระดับประเทศ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
          โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP : KBO) เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาอาชีพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม และต่อยอดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น
Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)