ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ดำเนินกิจกรรมการประกวดครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564

พช.พิจิตร ดำเนินกิจกรรมการประกวดครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมทำงานได้ลงพื้นที่ ดังนี้
.
จุดที่ 1 เวลา 08.30 น. ลงพื้นที่ ณ บ้านท้ายทุ่ง ม.10 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร เพื่อพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง นางลำดวน ธรรมวงษ์ โดยมีนายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ส่วนราชการ/ผู้นำชุมชนตำบลคลองคะเชนทร์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับ
.
จุดที่ 2 เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง นางสาวละมัย แพงลม โดยมีนายธวัช พะโยม พัฒนาการอำเภอตะพานหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
.
จุดที่ 3 เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ 5 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร เพื่อพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง นางสำเนียง มีรัตน์  โดยมีนายชาญณรงค์ กันภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางมูลนาก ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของจังหวัดพิจิตรอย่างเคร่งครัด

Change For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)