ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣พช.พิจิตร ร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

📣📣พช.พิจิตร ร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 09.30 น.
.
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในสถานการณ์ Covid-19 โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวพัฒนา ผะอบเหล็ก ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลระดับอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยพร้อมเพรียงกัน
.
ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้านฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
.
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดพิจิตร จำนวน 914 กองทุน ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดพิจิตร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาล มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

Change for good
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)