ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

พช.พิจิตร ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 น.

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร โดยนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากโรงพยาบาลพิจิตร กลุ่มงานชีวเวชกรรม มาบริการเจาะเลือดและตรวจสุขภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

Change For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)