ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.พิจิตร จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.00 น.

นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม ปลัดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอสามง่าม จิตอาสาพระราชทาน พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จากนั้น ได้ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเอามื้อสามัคคี” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา การทำ EM BALL บำบัดน้ำเสีย ปลูกต้นไม้ การทำแซนด์วิชปลา การห่มดิน และการดำนา

ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงโคก หนอง นา นางสาวกุลชา วงศ์จะมาศ หมู่ที่ 16 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในแปลงพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” โดย Kick Off ระดับจังหวัด พร้อมกันในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 และดำเนินการต่อเนื่องในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564

💢Change for good💢
📷/📝 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)