ข่าวประชาสัมพันธ์

“ผ้าสวยหลากสี สตรีพิจิตรสร้างสรรค์ สืบสานงานผ้าทอ”

“ผ้าสวยหลากสี สตรีพิจิตรสร้างสรรค์ สืบสานงานผ้าทอ”

คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ร่วมใจรณรงค์การประยุกต์ใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันให้สนุก และมีความสุขกับการสวมใส่ผ้าไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)