ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อัญเชิญถุงยังชีพสมเด็จพระสังฆราชฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อัญเชิญถุงยังชีพสมเด็จพระสังฆราชฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อัญเชิญถุงยังชีพประทานพร้อมพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับพระครูสมุห์วัชระ ภททธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร นำมามอบให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จำนวน 100 ชุด และถุงยังชีพเพื่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 651 ชุด รวมทั้งสิ้น 751 ชุด
โดยนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวต้อนรับและสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และได้นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพฯ จำนวน 10 ชุด
ในการนี้ นางสาวกาญจนา แก้วเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวจันทร์นิภา รุ่งอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 9 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

#มอบถุงยังชีพ
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)