ข่าวประชาสัมพันธ์

🎯🎯พช.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🎯🎯พช.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น.

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการประชาชน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดไผ่รอบ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กยากจน จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

ในการนี้ นางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวภัชรี บุญม่วง พัฒนาการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิจิตร กระเช้าของขวัญของฝากปีใหม่ 2022 และผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าพื้นเมืองจังหวัดพิจิตร

Change for good
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)