ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

พช.พิจิตร จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

📆 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 📆

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้น ทรงปรารถนาให้พสกนิกรชาวไทย
ที่อาศัยในทุกชุมชนห่างไกลทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการสืบสาน รักษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายได้มีอาชีพ มีรายได้จุนเจือครอบครัว

ในการนี้ นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร
คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าทอลายดอกบุนนาค อัตลักษณ์จังหวัดพิจิตร หลากหลายขนาด หลายสีสัน
โดยชาวพิจิตรทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน จะได้ร่วมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อด้วย หลังจากนั้นจังหวัดพิจิตรจะคัดเลือกและนำผีเสื้อดังกล่าว 90 ตัว ไปร่วมประดับ
ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

💢Change for good💢

📷/📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)