ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

พช.พิจิตร ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

📆 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 📆

เวลา 09.30 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร  ในการนี้ นางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ฯ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

2.การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ “272 กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร น้อมนำพระราชปณิธาน สานพลังศรัทธา สามัคคี สร้างความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” มีแนวทางกิจกรรมเพื่อพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์จัดที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล จำนวน 272 ทุน

2. กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินสานพลังศรัทธาสามัคคีสร้างความดีในหมู่บ้าน/ชุมชน

– ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ 12 อำเภอ 12 วัด 272 กองทุน

– สองวัย กวนใจปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งปณิธาณทำความดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 272 กองทุน 1,290 คน

– สร้างคลังอาหารใกล้มือ “ปลูก1วัน กินได้ทั้งปี” จำนวน 90 แห่ง

– เชิญชวนให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และระดมทุนเพิ่มกองทุนแม่ฯ จำนวน 999 บาท/กองทุน

3. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร

– จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

– ประชาสัมพันธ์โครงการ ชื่อ “272 กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร น้อมนำพระราชปณิธาน สานพลังศรัทธา สามัคคี สร้างความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ผ่านสื่อ Social

💢Change for good💢

📷/📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)