ข่าวประชาสัมพันธ์

💥พช.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565💥

💥พช.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565💥

📆 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 📆
⏰ เวลา 11.00 น. ⏰

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการในพื้นที่ ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วัดหนองต้นพลวง หมู่ที่ 1  ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

ในการนี้ นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร นางสาวนันทนัช วงศ์ประเสริฐ พัฒนาการอำเภอสากเหล็ก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ทุกตำบลหมู่บ้าน ร่วมมอบทุนการศึกษาเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท แก่เด็กที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานที่ร่วมออกหน่วยบริการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสากเหล็ก
ได้นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร/แปรรูป สินค้า OTOP อำเภอสากเหล็กมาประชาสัมพันธ์และจำหน่ายแก่ส่วนราชการและประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

📜Change for good / : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน📜

(Visited 1 times, 1 visits today)