ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พิจิตร ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พช.พิจิตร ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

📆 วันที่ 12 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 08.30 น.
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรจังหวัดพิจิตร ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ถวายพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดยเชิญผู้นำทั้ง 3 ศาสนาในจังหวัดพิจิตร ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร
ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร และศาสนาพุทธ พระมหาระพิน ถิรจิตฺโต วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร แสดงธรรมบทพระธรรมเทศนา
เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จากนั้นผู้ว่าฯ พิจิตร เปิดนิทรรศการ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจ ตามรอยเท้าแม่ เผยแพร่ผ้าไทย
ที่จัดแสดงผ้าไทยภายในงานอีกด้วย
ในการนี้ นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร
Change for good 💙📜
: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)