ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชสิทธิเวที รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนยากจนจังหวัดพิจิตร

พระราชสิทธิเวที รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนยากจนจังหวัดพิจิตร

วันที่ 19 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวโสภิต ภูริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงาน เข้ารับมอบเงินบริจาคจาก พระราชสิทธิเวที รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนยากจนจังหวัดพิจิตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงปลอดภัยในด้านที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

#CDDPHICHIT
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good
📝: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)