ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชสิทธิเวที รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร มอบเงิน จำนวน 108,770 บาท เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัย แก่ครัวเรือนยากจน อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

พระราชสิทธิเวที รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร มอบเงิน จำนวน 108,770 บาท เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัย แก่ครัวเรือนยากจน อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

วันที่ 20 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้แทนพระราชสิทธิเวที รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง และนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบเงิน จำนวน 108,770 บาท ตามโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร จำนวน 4 ครัวเรือน โดยมีนายเรืองเดช สร้อยคำ นายอำเภอสากเหล็ก พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ร่วมมอบเงินแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร กำหนดดำเนินการ ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนยากจนในฐานข้อมูล TPMAP อำเภอสากเหล็ก ที่มีปัญหาตกเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่ โดยมอบเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 ครัวเรือน ดังนี้
1) ครัวเรือนนายตุ่น บุญมา ตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน 45,470 บาท
2) ครัวเรือนนางสาวนราวรรณ นนทโครต ตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน 21,000 บาท
3) นายมานพ เนตรอินทร์ ตำบลวังทับไทร จังหวัดพิจิตร จำนวน 17,300 บาท
4) นายสมคิด บุญงาม ตำบลคลองทราย จังหวัดพิจิตร จำนวน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 108,770 บาท

#TPMAP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(earth)“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”(earth)

(novice driver badge)Change for good(novice driver badge)
📝: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)