ข่าวประชาสัมพันธ์

ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ…จังหวัดพิจิตร จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 256

ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ…จังหวัดพิจิตร จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 256

วันที่ 21 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น.

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ให้แก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และ ปี 2565 จำนวน 24 กองทุน มีนายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ปปส.) ได้จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 และทรงพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับจังหวัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ได้ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 272 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยในปี 2565 ร่วมกันจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิจิตร ขึ้น ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1) การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 4 หมู่บ้าน
2) การเสวนา-อภิปราย การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3) พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565
4) พิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2565

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good
📝: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)