ข่าวประชาสัมพันธ์

🤝🤝จังหวัดพิจิตร มอบเงิน จำนวน 25,000 บาท เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัย แก่ครัวเรือนยากจน อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 🤝🤝

🤝🤝จังหวัดพิจิตร มอบเงิน จำนวน 25,000 บาท เพื่อสมทบทุน ปรับปรุง/ซ่อมเเซม และสร้างที่อยู่อาศัย แก่ครัวเรือนยากจน อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 🤝🤝

วันที่ 22 กันยายน 2565

เวลา 11.00 น.

นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวจิราพร คำพุฒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มอบเงินจำนวน 25,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อวัสดุ สำหรับปรับปรุง/ซ่อมเเซมที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนยากจน ให้แก่นายมงคล สระทองรอด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี ตามโครงการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” โดยมีนายปริวัชร วัชรวิภา นายอำเภอวชิรบารมี นายชาญณรงค์ กันภัย พัฒนาการอำเภอวชิรบารมี ทีม ศจพ.อ. และผู้นำชุมชน ร่วมมอบเงินแก่ครัวเรือนเป้าหมาย ณ บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 8 อำเภอวชิรบารมี ตำบลหนองหลุม จังหวัดพิจิตร

#ขจัดความยากจน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

Change for good
📝: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)